Duurzaamheid en Energie

De Nederlandse overheid heeft besloten dat de gehele gebouwde omgeving vanaf 2050 volledig energieneutraal moet zijn. Vastgoedeigenaren staan voor een enorme uitdaging dit in stappen te gaan uitvoeren.

  • Wat is een energielabel? en wanner heb ik deze nodig?
  • Wat is BENG en wat doet dat met mijn gebouw?
  • Hoe kan ik mijn gebouw zo efficiënt mogelijk laten voldoen aan deze nieuwe eisen, wat kost dat en wat levert het op?

Omdat ieder gebouw anders is, is het opstellen van een adviesrapport altijd maatwerk. Een hiertoe gecertificeerde inspecteur/adviseur volgens BRL 9500 -02/04 maakt een maatwerkadvies inclusief een inschatting van de kosten.

Heeft u nog geen Energielabel? Wij maken deze graag op voorafgaand aan het maatwerkadvies.

De kosten van de energiebesparende maatregelen kunnen worden meegenomen in het MJOP en zo efficiënt mogelijk worden ingepast. Op deze wijze ontstaat er een Duurzaam MeerJarenOnderhoudsPlan, het DMJOP.

p.s. Vanaf 1 januari 2021 gaat de systematiek tot de opmaak van een energielabel op zijn kop. Dan is de NTA 8800 ( Nederlandse Technische Afspraak) van toepassing, waarmee uw huis of gebouw zal worden getoetst aan de vigerende BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw) eisen. De huidige systematiek kan tot die tijd worden uitgevoerd en het energielabel blijft gewoon 10 jaar geldig.

Neem contact met mij op!

Energie Label gebouw

Advies voor dit gebouw

Een goed moment om energiebesparende maatregelen te treffen is tijdens het uitvoeren van (groot)onderhoud of een renovatie. De kosten van de energiebesparende maatregelen zullen dan lager zijn. Via www.ep-onine.nl kunt u een indicatie krijgen hoeveel onderstaande maatregelen kosten en wat zij opleveren aan energiebesparing. U kunt ook een advies op maat aanvragen, speciaal op uw sitiuatie afgestemd (maatwerkadvies). De advisseur zet op een rij hoe u energie kunt besparen, hoeveel u daarvoor moet investeren en op welke termijn u de investering kunt terugverdienen. In de praktijk blijkt dat de aanvragers van het energielabel dit vaak combineren met een maatwerkadvies

Het merendeel van de bedrijven en organisaties in Nederland valt direct onder het Activiteitenbesluit. Bij een jaarlijkse energiegebruik van meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 aeq (aardgasequivalenten) dienen ze alle mogelijke energiebesparende maatregelen te treffen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Mogelijk zijn een aantal geadviseerde maatregelen verplicht in het kader van het Activiteitenbesluit. Op www.ep-online.nl vindt u (een link met) meer informatie over het Activiteitenbesluit

De volgende verbetermaatregelen kunnen voor dit gebouw van belang zijn:

  • Toepassing van HR++glas.
  • Toepassing van veegschakeling en/of dagschakeling en/of aanwezigheidsdetectie.
  • Toepassing van warmte/koudopslag in de bodem.
  • Toepassing van kierdichten.
  • Toepassing van zonnepanelen voor elektriciteit.

Sommige energiebesparende maatregelen kunnen gelijktijdig op het energielabel genoemd worden, terwijl slechts één van de maatregelen zinvol is om uit te voeren. Bijvoorbeeld bij 'HR-107 ketel' en 'warmtepomp voor verwarming'. U kunt hieruit een keuze maken. Een maatwerkadvies kan u hierbij helpen.