Onderhoud

Ieder gebouw heeft onderhoud nodig, maar welke onderhoud en in welke mate? En wat kost dat? En welke risico’s loop ik als ik dit onderhoud niet uitvoert? En als eerste, hoe staat mijn gebouw er nu onderhoudstechnisch bij?

Allemaal vragen die van belang zijn voor een juiste uitvoering van het onderhoudsbeleid, wellicht ten behoeve van het nog op te stellen onderhoudsbeleid of juist relevant als een u een pand wilt aankopen.

Gelukkig zijn er voor dergelijke vraagstukken diverse genormeerde methodieken ontwikkeld, waarmee op een integrale en onafhankelijke basis een onderhoudsconditie kan worden opgemaakt. Door vervolgens de verkregen conditie te koppelen aan kostenkengetallen kan een meerjarenonderhoudsbegroting (MJOP) worden opgemaakt. De rapportage wordt hierna pas echt compleet als de geconstateerde gebreken ook gekoppeld worden aan een vooraf besproken urgentie en dus het risico van het gebrek zichtbaar wordt.

De meest toegepaste, en aanbevolen, methodieken zijn de NEN 2767 en de RVB BOEI systematiek. Wij voeren de inventarisatie, inspectie en conditiemeting uit conform deze methodieken en rapporteren in deze in het softwareprogramma O-prognose. Na deze verslaglegging kunnen wij tal van rapporten opstellen, ook in verschillende formats, vaak direct inleesbaar in uw eigen vastgoedsysteem.

De afgelopen jaren hebben wij veel, zowel bouwkundige als installatietechnische, inspecties mogen uitvoeren van kantoren, woongebouwen, monumenten en de opdrachtgevers voorzien van een helder en praktisch (duurzaam) MJOP.

NEN 2767 conditiescores


Neem contact met mij op!

Onderhoud, brandveiligheid, wet-en regelgeving, energie en duurzaamheid.

NEN 2767 conditiemeting.

Voorbeeld uit een NEN 2767 conditiemeting met conditiescore en prioriteitsscore ten behoeve van de urgentie.

RVB Boei

Een RVB BOEI inspectie richt zich naast Onderhoud conform NEN 2767 ook op Brandveiligheid, Energiezuinigheid en Inzicht in Wet- en Regelgeving. Ook hier geldt, dat de condities worden uitgedrukt in een conditiecijfer.